Treungenbanen

17de Mai 1959 i Treungen.

Dengang var det tradisjon at toget gikk over broen, rundt stasjonsområdet og tilbake til sentrum

Forprojektstudie informasjonsskilting på jernbaneområde og linjen til Åmli.

Del av projekt for et interaktivt "Museum", inkludert gjenværende og tidligere bygningsmasse I Treungen som en del av den unike kulturhistoriske arv I Nissedal

Utvidet skiltkonsept etter research av mange løsninger andre steder etter kriterier som: Brukervennlighet - Estetisk utforming - Holdbarhet - Implementering.

Lenk til galleri her: http://treungenbanen.no/Infoskilte/Arkeoplan/index.html

Bildet under er en av visualiseringene på Sommersletta.

Tlf: +47 415 90 501

Copyright @ telemarksporten.no